Димитър Златинов Димитър Златинов Потребител

Командировка на СОЛ в ЕООДМоже ли да се командирова Управител на ЕООД, който е самоосигуряващо се лице и едноличен собственик на дружеството? Признават ли се за данъчни цели разходите по командировката?Отговори

 • Да, има право да бъде командирован и да се признаят за данъчни цели разходите за командировка, стига тя да е свързана с дейността на фирмата.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Благодаря Ви за бързия отговор, но... ме притеснява следното:

  Данъчно признати според ЗКПО са счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице и когато лицата са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице. Това значи, че в качеството си само на съдружник няма да бъдат данъчно признати разходите за командировка. Ако самоосигуряващото се лице полага личен труд в дружеството и получава доход за това, тогава се счита, че лицето има договорни отношения с дружеството и счетоводните разходи ще бъдат данъчно признати.

  Това така ли е или не.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->