Д. Иванова Д. Иванова Потребител

Изчисляване на болничниМоже ли да ми обясните кога НОИ взема среднодневната брутна заплата и кога взема среднодневния осигурителен доход за излисляване на болничните?


Отговори

  • Това което ви е заинтригувало е превантивна мярка, целяща да накара осигурените лица да не се съгласяват на работна заплата по-ниска от минималния осигурителен доход за съответната професия. Например ако лице назначено на длъжност, за която минималния осигурителен праг е 500 лв., а основната му заплата е равна на минималната за страната от 310 лв. Осигурителните вноски за сметка на лицето ще се изчисляват върху 500 лв. (12,9% х 500 = 64.50), а ще се удържат от 310 лв., т.е. ДОД ще е 24,55 лв. ((310-64,50)*10%). Но в случаите, когато такива периоди попадат в периода, от който НОИ определя размера на обезщетения, то тогава няма да вземат под внимание сумата от 500 лв. (среднодневния осигурителен доход), а ще използват тази от 310 лв. (среднодневната брутна заплата). Така неблагоприятния ефект ще остане за сметка на осигуреното лице, което ще получи по-малък размер на обезщетение.
  • Здравейте,

    първо Ви благодаря за подробното обяснение, чак сега ми стават ясни много неща.
    а като допълнителен въпрос , за изчисляване на майчинството, същата ли схема се прилага?

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->