Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Подава ли декларация по чл.50 самоосигуряващо се лице без доходПодава ли декларация по чл.50 самоосигуряващо се лице -управител на ЕООД, което не получава доходи?Отговори

  • 14 Aug 2013 09:31
  • (Потребител)
  • 0
  Годишна данъчна декларация не са задължени да подават физическите лица, които са придобили само:

  Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януариследващата година , и/или
  Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания данък за доходите от трудови правоотношения и
  б) лицето не ползва данъчни облекчения с подаване на годишната данъчна декларация,
  и/или
  3. Необлагаеми доходи, и/или;
  4. Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:
  доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;
  доходите на чуждестранни лица, в случаите, когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
  Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2012 г. не е осъществявало стопанска дейност, не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация, и не са налице обстоятелства, които е длъжно да декларира (недвижима собственост в чужбина, получени и/или предоставени парични заеми и др.).
 • Здравейте,
  Самоосигуряващо се лице, което не получава други доходи,
  не подава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, но си остава задължението да се осигурява по реда на чл.6 ал.7 от КСО във връзка с чл.4 ал.3 т.2 от КСО.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Благодаря за отговора.
  Искам да попитам още нещо.Понеже имам подобен случай, но тук вече СОЛ има и приходи от лихви предоставен на дружествот.
  Въпросите ми са следните:
  Прихода от лихви се облага с 10% данък.Приспадат ли се осигуровките, които лицето е длъжно да прави през годината и определя ли се окончателен осигурителен доход?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->