goran dulov goran dulov Потребител

Отговорност при ревизияПри осъществяване на дейността си ползвам услугите на счетоводна къща. Предавам им само първичните документи за покупка и продажба всеки месец. При направена финансова ревизия бях начетен с няколко хиляди лева.

Чия е вината за начета? Моя или на счетоводната къща?

Благодаря предварително!
Поздрави!Отговори

 • Привет, счетоводната къща трябва да защити счетоводните отчети, които е съставила за ревизирания период, това е най общо казано.
 • Здравейте,
  Според изложените факти, които сте описали, а те не са достатъчни за окончателно становище, но важно е каква договореност сте имали между вас и счетоводната къща.
  Целостта на информацията, която сте им подавали, за да обработят отчетите вярно и честно, за да представят имущественото и финансовото състояние на предприятието. /чл. 23 ал.2 от Закона на счетоводството/.
  Ако управляваното от Вас дружество е местно юридическо лице по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗКПО и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО е данъчно задължено лице по същия закон, поради което дружеството е задължено да спазва разпоредбите на ЗКПО. По смисъла на чл. 10, ал. 3 от ДОПК юридическите лица се представляват от лицата, които ги представляват по закон, т.е. в случая Вие представлявате дружеството, ако сте вписан като управител по реда на Търговския закон. Съгласно чл. 34, ал. 3, т. 1 от ЗСч. финансовите отчети на предприятието се подписват от физическите лица, които управляват и представляват предприятието и съответно носят отговорността за подадените данни./РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 23-53 ОТ 27.02.2012 Г. НА НАП./


  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->