Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за 4-то трим.2013Здравейте.

ЕТ ползва помещение под наем, което е етажна собственотс. Тъй като в закона е записано че за 4-то тримесечие декларация по чл.55 не се подава, това не е логично за удържан данък върху наем етажна собстменост.

За 4-то тримесечие, кой ще внесе данъка, след като отпадна задължението да се издават служебни бележки на всички собстменици?

Предварително Ви благодаря.
ПоздаравиОтговори

 • Здравейте,
  В ЗДДФЛ има разпоредба, че за четвъртото тримесечие не се удържа данък от платеца на дохода само за някои видове доходи - тези от извънтрудови правоотношения и от наеми, получени от физически лица. Но от началото на2012г доходите от наем в режим на етажна собственост се облагат по различен начин - с окончателен данък на основание чл.38 ал.12 от ЗДДФЛ. За тези доходи, както и за останалите видове доходи, подлежащи на облагате с окончателен данък, не важи изключението за четвърното тричесечие, така че данък се удържа и декларация по чл.55 от ЗДДФЛ се подава. Трябва да знаете още, че платецът на дохода е длъжен да включи платените доходи от наем в режим на етажна собственост и в справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Сърдечно Ви благодаря.
 • Здравейте,
  фирма има сключен договор с физи§еско лице за извършване на охранителна дейност.В договора е осочено че плащането трябва да се извършва за трето лице.Трябва ли да му се изпащат данъци и законно ли е да не се предприема нищо освен плащането?Или трябва да бъде с граждански договор, да му се плащат данъци и да подавам декларация по чл.55?
  Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->