Stoianka Mincheva Stoianka Mincheva Потребител

Изискване за стаж за длъжност главен счетоводителИмам трудов стаж като счетоводител 2 години и 2 месеца, но на 4 часов работен ден. Мога ли да кандидатствам за работа, като главен счетоводител?Отговори

 • Здравейте.
  Можете да кандидатствате за длъжност Главен счетоводител в зависимост от това какви са изискванията на съответното работно място според длъжностната харктеристика.
  Дали отговаряте на условията зависи най-вече от вашият ценз и диплома.
  Относно трудовият ви стаж, в Закона за счетоводството е указано изрично кой може да подписва и съставя финансови отчети. Това е важно уславие за вас, тъй като като Главен счетоводител вие ще трябва да подписвате и съставяте финансовите отчети.
  Вижте чл.35, ал.1 от Закона за счетоводството.
 • Благодаря Ви много за експедитивния отговор. Имам необходимата диплома, завършила съм "Счетоводство и одит в Публичния сектор"- магистър в Свищов, прочела съм Закона за счетоводство чл. 35 т. 1, проблемът ми е, че не ми признават този трудов стаж от 2 години и 2 месеца за 1997-1999 г. и го приравняват към 1 година и 1 месец. Интересуваме на какво основание не ми зачитат пълния стаж.
 • 4 часа?
 • да, 4 часа
 • Здравейте,

  Изчисляване на трудовия стаж
  Чл. 355. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

  В тази си редакция ал. 2 на чл. 355 е заложена в Кодекса на труда още в далечната 1986 година. Не виждам основание да не ви зачетат трудов стаж в пълен размер, при положение, че законоустановеното работно време за главен счетоводител не може да бъде повече от 8 часа.

  Поздрави!
 • Много благодаря за изчерпателния отговор.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->