Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

СОЛ с допълнителни вноски в дружеството и декларация по чл.50Ще подава ли декларация по чл.50 СОЛ без възнаграждение, но е направил аопълнителни вноски в дружеството?Отговори

 • Здравейте,

  Ако под допълнителна вноска разбирате заем, то в случай, че предоставеният заем отговаря на следните две условия, то ще следва да имате задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ:

  1. Подава се годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за непогасената част от предоставени парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
  2. Подава се годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

  В случай, че Вие не попадате в този обхват, то нямате задължение по чл. 50 от ЗДДФЛ.

  Справка за използвана нормативна уредба - чл. 50 от ЗДДФЛ

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Здравейте.Благодаря Ви за отговора.В моя случай са Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ и за тях няма да подавам декларация.
  Но имам и друг случай със заем, по който начислявам и плащам лихви на СОЛ.И тук се обърквам, понеже вие ми посочвате т.1 и т.2, като основание за подаване на декларация по чл.50.А ако заемът е под тези стойности, лицето нали трябва да плати данък върху лихвите, тогава не е лизадължено да подаде пак декларация по чл.50?
  Благодаря Ви предварително
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->