Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.7. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Автомобил

Публикувано на: 05.12.2010

№ 5215613

INVOICE

date: 06.01.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd.  (we)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€) 

1

Ford Transit 2.6D

unit

1

20 000

20 000

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

20 000

Country of Origin:

Greece 


Tariff Code:

12345679


№ 0000222564

ПРОТОКОЛ

дата: 06.01.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС 

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd. 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

Общо

1

Форд Транзит 2,6 Дизел

бр.

1

39 116,60

39 116,60

2


3


Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

06.01.2010

данъчна основа:

39 116,60

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 ЗДДС, INVOICE № 5215613/06.01.2010г./ DELTA-ATHENS Ltd.

ДДС 20%:

7 823,32

общо:

46 939,92


ОПИСАНИЕ на стопанската операция:Купуваме от Гърция микробус „Форд” на стойност 20 000,00 евро. Курс на лева 1.95583 за 1 ЕВРО, плащането ще се извърши по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на транспортно средство от фирма от страна членка на ЕС е необходима фактура (инвойс), която удостоверява извършената доставка и протокол, с който се самоначислява ДДС от получателя (купувача). Протоколът се съставя от купувача допълнително към фактурата.

• Начин на осчетоводяване:

Всички суми се преизчисляват в лева.

Закупеното транспортно средство се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Самоначисляването на ДДС се осчетоводява със следваща счетоводна статия, като се задължават сметките за ДДС върху покупките и ДДС върху продажбите.

Дълготрайните материални активи се включват в Данъчния и Счетоводния амортизационен план. Данъчната амортизация се определя съгласно разпоредбите на ЗКПО.

В ДДС дневника за покупки се включват данните само от протокола.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

01

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

206

Транспортни средства

39 116,60

401

Задължения към доставчици

39 116,60

аналит.

Форд Транзит 2,6 дизел

39 116,60

аналит.

Делта

39 116,60
Парт.

Ф-ра 5215613/06.01.2010

39 116,60

ОБЩО

39 116,60

ОБЩО

39 116,60


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

459

Самоначислен ДДС

вид документ:

05

Протокол или Друг Документ за ДДС разчет

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4531

Начислен ДДС за покупките

7 823,32

4532

Начислен ДДС за продажбите

7 823,32

ОБЩО

7 823,32

ОБЩО

7 823,32


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Машини и оборудване

39 116,60

Задълж. към доставчици

39 116,60

ДДС за възстановяване

7 823,32

ДДС за внасяне

7 823,32

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по тази фактура бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

39 116,60

504

Разплащателна сметка във валута

39 116,60

аналит.

Делта

39 116,60
парт.

Ф-ра 5215613/06.01.2010

39 116,60
ОБЩО

39 116,60

ОБЩО

39 116,60


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-39 116.60

Задълж. към доставчици

-39 116.60

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 от инвестиционна дейност

-39 116.60

от финансова дейност


Коментари

 • Здравейте! Имам следния казус с ВОП на автомобил. Реално сме получили и започнали да експлоатираме автомобилите в месец юли, а фактурата пристига в август. Отделно има натрупани разходи по 613 за тях - един бизнес план, който обосновава нуждатат от закупуването на автомобилите. Как и на какво основание за заприходя автомобилите в юли? Възможно ли е следното записване
  дт 205 обща сума
  кт 613 с натрупаните разходи за 1 бр. автомобил
  кт 499 със стойността на фактурата, която получаваме август

  Благодаря Ви за отделеното време!
 • Забравих да напиша, че имаме платен аванс, които се приспада във фактурата.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->