Marina Nikolova Marina Nikolova главен счетоводител

Облагане при продажба на самолетни билетиЗа туристически агенции, които нечленуват в ИАТА (междунар.агенция за въздушни превози):

1. Тези, които не са регистрирани по ДДС и тези, регистрирани по ДДС имат ли право изобщо да продават самолетни билети, щом са извън ИАТА. т.е. могат ли да препродават билетите?

2. Трябва ли да се начислява ДДС на билета или комисионната, която взимат от клиентите? Продават се билетите по-скъпо. Става въпрос за административната такса. Фирмите извън ИАТА нямат отчет от ИАТА.

3. Как си формират оборота фирмите по ДДС и тези нерегистрирани по ДДС по отношение на протоколите за самолетни билети? Само административните такси и комисионни ли са оборот, за които се издава фактура, или и протоколите за самолетните билети. (За самолетните билети се издават протоколи, а не фактури). Закупените самолетни билети разходи ли са и съответно продадените приходи ли са за туристическите агенции извън ИАТА.Отговори

  • Здравейте.
    На първият въпрос мога да отговоря, че няма значение дали имате регистрация по ЗДДС или не, вие можете да извършвате независима икономическа дейност, тоест да търгувате със стоки и услуги, които не са забранени със закон. Вие можете да препродавате билетите на IATA. На определен период вие ще имате отчет за продадените билети от IATA, така наречият "billing report".
    На вторият въпрос категорично мога да кажа, че ако вие сте фирма, която е регистрирана по ЗДДС трябва да начислите ДДС с данъчна ставка от 20% във вашата комисионна. Трябва да издадете и данъчна фактура на вашите клиенти за комисионната, и протокол за самолетния билет. Протоколът е без ДДС.
    Протоколите за самолетни билети се издават с нулева ставка на ДДС, като основанието е чл.36 от ЗДДС. Те не са облагаем оборот за целите на ЗДДС. Вашата комисионна обаче е и се облага.
    Според мен закупените самолетни билети с цел последваща препродажба не са разход за фирмата, и продажбата им с протокол не е приход. Можете да ги отчитате счетоводно през сметката за "Доверители". Облагаем оборот е вашата комисионна.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->