Milen Petkov Milen Petkov Потребител

Обезщетение за безработицаЗдравейте,

През октомври 2012 бях съкратен от работа и започнах да получавам обезщетение за безработица. През февруари 2013 уволнението ми беше обявено за незаконно от съда и аз възстанових всички обезщетения, които съм получил от НОИ като спазих всички процедури. През май 2013 отново бях съкратен от работа и отново подадох в НОИ заявление за получаване на обезщетения за безработица. В разпореждането, което ми дадоха пише, че възстановяват получването на обезщетението само за остатъка от едногодишният период, т.е. до октомври 2013.

Все си мисля, че след като съдът е обявил уволнението ми за незаконно, това означава, че трудовият ми договор не е бил прекъсван. И след като съм възстановил всички получени обезщетения, това не заличава ли обстоятелството, че съм ги получавал?!

Правилно ли е разпореждането, че мога да получа обезщетение само за остъчния период и мога ли да оспорвам? Има една подробност - изпуснал съм 14 дневния срок за оспорване. Но като цяло искам да разбера дали са прави.

Благодаря преварително!Отговори

 • Здравейте,

  Очевидно случаят Ви е много интересен и рядко се среща в практиката. До колкото разбирам проблемът Ви се състои в това дали срокът на възстановеното Ви обезщетение следва да се продължи: за оставащите осем месеца, считано към датата на прекъсване (до Януари 2014); или за оставащите пет (от първоначално определените дванадесет) месеца към датата на възобновяване (до Октомври 2013).

  Това зависи изцяло от основанието за прекратяване на обезщетението Ви, изчерпателно изброени в чл.54д ал.1 т.1-5 от КСО (точки 3-5 не са релевантни към казуса). В случай, че основанието е първата точка, то ще попаднете в хипотезата на ал.5 от същия член и ще получите по-дългия срок на обезщетение (до Януари 2014). Тук следва да отбележа, че осигурителните вноски, които работодателят Ви дължи за обезщетението за незаконно уволнение (чл.225 ал.1 от КТ) няма да са изискуеми на общото основание на чл.4 от КСО, а на специалната разпоредба на чл.9 ал.5 от КСО.

  Когато обаче основание за прекратяване на обезщетението Ви е била втората точка на чл.54д ал.1 от КСО следва да имате в предвид, че при възстановяване на обезщетението ще получите по-краткия срок (до Октомври 2013). Правното основание за това е чл.3 ал.8 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

  Споменавате също, че сте изпуснали срока за обжалване на разпореждането по реда на чл.117(1)2 от КСО, но нищо не Ви пречи да се жалвате и по общия ред на предходната правна норма чл.117(1)1 от КСО във връзка с чл.54ж ал.2 от КСО за изменение на разпореждането, позовавайки се на новите факти (редовното Ви осигуряване по чл.4 от КСО след завръщане на работа) имащи значение за определяне размера на обезщетението. Жалбата следва да насочете към ръководителя на съответното ТП на НОИ като не пропускате да конкретизирате и всички детайли по случая, включително и добросъвестното Ви поведение при своевременното възстановяване на сумите в бюджета.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->