София Георгиева София Георгиева Потребител

Работно време по втори трудов договорЗдравейте,

Имаме работничка - продавач-консултант, която работи при нас по втори трудов договор по чл.111 от КТ. Към момента в трудовия й договор е вписано , че работи на непълен работен ден - 4 часа. С допълнителна заповед за нея е въведено сумирано изчисление на работното време. При това положение тя може да работи не повече от 5 часа на ден, но бихме искали да работи основно в събота по 8 часа.

Можем ли в трудовия й договор за допълнителен труд да впишем работа всяка събота в месеца по 8 часа и в този случай трябва ли междуседмичната й почивка да бъде 48 часа или може да бъде 36 часа?

Можем ли да я назначим на договор по чл.114 при положение, че това се явява втори трудов договор за нея, а основният и е на пълен работен ден и каква трябва да бъде в този случай междуседмичната й почивка?

Какъв би бил най удачния вариант да работи всяка събота по 8 часа на допълнителен трудо договор?Отговори

 • Здравейте,

  Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
  1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
  2. 48 часа седмично - за другите работници и служители.

  При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по т. 2 могат да работят и повече от 48 часа.
  Работникът или служителят дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

  Писменото съгласие на работника или служителя за работа повече от 48 часа седмично се дава и на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. Срокът на това съгласие не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.

  Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с Кодекса на труда.
  Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа, независимо дали работи при подневно или при сумирано отчитане на работното време.

  При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка..

  При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.

  При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от 36 часа, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.

  В случай че служителката работи в събота, то ще бъде необходимо да й бъде осигурена непрекъсната почивка от поне 48 часа, като единият от дните на тази почивка задължително следва да е неделя, за да се спази трудовото законодателство.

  Няма пречка служителката да бъде назначена и на договор за работа през определени дни от месеца по чл. 114 от КТ, но отново трябва да се спазват минимално допустимите периоди на междудневна и седмична почивка.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 113, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 152 и чл. 153 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте,

  В момента работя на трудов договор на 8 часа по по чл.68, ал.1, т2 от КТ. Имам втори трудов договор, който е на 3 часа, по чл. 111 от КТ.

  Не съм давала съгласие за работа повече от 48 часа седмично. Това означава ли, че за трудов стаж се броят само първите 4 месеца от допълнителния ми трудов договор? Получавам възнаграждение само по допълнителния трудов договор, а по основния - не. Това редно ли е ?
  Благодаря !
 • Здравейте, Г-жо Георгиева,

  При изрично писмено съгласие работниците и служителите навършили 18-годишна възраст могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие на работника или служителя за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. В случай на дадено съгласие, продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Това означава, че изричното писмено съгласие, което работникът или служителят дава на работодателя по договор за допълнителен труд за работа повече от 48 часа седмично, е за период не по-дълъг от четири месеца. Неправомерно е да полагате труд по допълнителен договор, след като не сте дали съгласие за това.
  Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. Изчисляването на трудовия стаж, положен по основния трудов договор и по трудовите договори за допълнителен труд, се извършва съгласно Кодекса на труда. За един ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него време по едно или няколко трудови правоотношения. Следователно, когато лицето работи по основен трудов договор на пълен работен ден (8 часа) и по допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, това време му се признава за един ден трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда.
  Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго. В зависимост от уговореното в трудовите Ви договори, може да прецените дали има ли нарушения и неспазване на закона от работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд и основен трудов договор.

  За справка: чл. 355 ал.2 и ал. 5 от Кодекса на труда; чл. 113 от Кодекса на труда

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->