Мариана Димитрова Мариана Димитрова оперативен счетоводител

Надвнесена сума по трудово възнаграждениеЗдравейте,

Как се осчетоводява надвнесена сума от трудово възнаграждение, което работникът ще възстановява на части? Сумата ще се възстанови на четири части.Отговори

  • Здравейте.
    Съгласно чл.272. (1) от КТ вие имате право да удържите надплатената сума - Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:
    2. надвзети суми вследствие на технически грешки
    Във вашите счетоводни записи трябва да имате дебитно салдо по сметката с персонала. При връщане на сумата трябва да вземете същата статия както при изплащането, но със знак минус.
    Също така може да удържите надвнесената сума и от следващата работна заплата на служителя.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->