Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Ведомости при сделка по чл.15 от Търговския ЗаконЗдравейте!


Предстои ООД да изкупи ЕТ по член 15 от ТЗ.Чудим се дали да е със заличаване на ЕТ, или без? Какво се случва с ведомостите на ЕТ в двата варианта?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте!

  При прехвърляне на предприятието на ЕТ по реда на чл. 15 от ТЗ физическото лице (в качеството си на ЕТ) може да избере дали да бъде заличен в търговския регистър като ЕТ (ако преустанови дейността си), или да продължи да действа като ЕТ. Всички права, задължения и фактически отношения, включени в търговското предприятие, което ЕТ е прехвърлил на ООД, стават собственост на ООД (включително и по трудовите правоотношения). Ако не бъде заличен като ЕТ, новите му правоотношения ще формират ново търговско предприятие.
  По отношение на ведомостите на служителите съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж лицата, които съхраняват ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, които са работили при еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци, заличени на основание § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър са длъжни да ги предадат в съответното териториално поделение на НОИ.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева
 • Здравейте!

  При прехвърляне на предприятието на ЕТ по реда на чл. 15 от ТЗ физическото лице (в качеството си на ЕТ) може да избере дали да бъде заличен в търговския регистър като ЕТ (ако преустанови дейността си), или да продължи да действа като ЕТ. Всички права, задължения и фактически отношения, включени в търговското предприятие, което ЕТ е прехвърлил на ООД, стават собственост на ООД (включително и по трудовите правоотношения). Ако не бъде заличен като ЕТ, новите му правоотношения ще формират ново търговско предприятие.
  По отношение на ведомостите на служителите съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж лицата, които съхраняват ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, които са работили при еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци, заличени на основание § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър са длъжни да ги предадат в съответното териториално поделение на НОИ.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева
 • А имате ли идея коя е точната дата за счетоводно прехвърляне на ЕТ в ООД - тази на договора за покупко-продажба или пък датата на публикуване в Търговския регистър?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->