Ivan Hristov Ivan Hristov Потребител

Изчисляване на полагаем платен годишен отпускЗдравейте,

Как се изчислява годишния платен отпуск на длъжността "месач на хляб", работещ по график на нормено заплащане?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Норменото заплащане или така наречената още сделна форма на заплащане на трудовото възнаграждение се определя според изработеното. Единицата изработка се нарича норма на изработка т.е. трудова норма. Тя е задължителна при ползването на тази система на заплащането на труда. Трудовите норми се договарят между работника или служителя и работодателя, но се определят и изменят от работодателя. Когато предстои промяна на нормата предварително се взима мнението на заинтересованите работници, нормите да отразяват нормална интензивност за труда и размера на възнаграждението за единица изработка да не е по-малък от предвиденото такова в Колективния трудов договор, ако предприятието има сключен такъв. Формирането на работната заплата при ползването на сделната система е в зависимост от изпълнението на нормите на изработка, но за вашия случай нямаме, точни данни за единица изработка.

  Надявам са да съм помогнала!

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • Здравейте,


  Казвате, че лицето работи на график, в този случай трябва да имате предвид, че при работа по график – платения годишен отпуск се изчислява и ползва в работни дни по календар.

  Изчисляването на възнагражденията за платен отпуск, във вашия случай е основната работна заплата за отработеното време- 450 лв. заедно с възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда. Последното в случай, че работникът получава по-голямо заплащане ако навдиши нормата си.

  Тъй като служителят работи по график, също така обърнете внимание, че към брутното трудово възнаграждение не се включват плащания, които имат епизодичен или еднократен характер – плащания за извънреден труд, нощен труд, празнични дни, за работа през официални празници, награди и прочие.

  Среднодневното брутно трудово възнаграждение се установява, като полученото брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 155, 156 и 177 от КТ, чл. 17 и 18 от НСОРЗ.

  Поздрави,
  Жасмин Ангелова!
 • Здравейте,

  Понеже сте сменили естеството на въпроса, надяваме да сме били полезни в информацията относно изчисляването на платения годишен и на работната заплата отпуск при нормено заплащане!

  Поздрави!
  Адриана Ноева


 • Благодаря ви, много ми помогнахте.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->