Михаела Демирева Михаела Демирева Потребител

Документи за подаване при майчинствоДобър ден,

Какви документи се подават и кога към НОИ от страна на работодателя, когато през втората година от майчинството детето постъпи в детска градина и съответно майката се връща на работа. И също така майката може ли да получава 50% от майчинството до навършване 2 години на детето? Каква декларация се подава за това нещо?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,
  Когато майката се връща на работа, тя има право на 50% от Паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл.54 от КСО. Те изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение приложение № 4 със задължително попълнените данни от осигурителя.
  Декларацията се подава от осигурителя с придружително писмо в 2 екземпляра в ТП на НОИ. Работодателя може да приложи към декларацията и копие от заповедта, с която е приело връщането на лицето на работа. Копието се заверява с надпис "Вярно с оригинала", подписва и подпечатва от осигурителя.

  Поздрави!
  Адриана Ноева

 • Много благодаря за отговора!
  Желая успешена седмица!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->