Магдалена Колева Магдалена Колева Потребител

Издаване на нова Трудова книжкаКога се налага да се продължи старата трудова книжка с нова? Може ли преди да е изписана старата, при условие, че е от най-старите, от преди 25 години?

Ако не е вписан първият работен ден на служител и това се установи 10 години по-късно, при условие, че нито ЧР тогава са още на работа, нито управителят е същият и печатът на фирмата е нов - какво се прави? Задължително е да се въведат данните при назначаването, но няма от кой да се търси отговорност, а и да се потърси това не помага. Какво следва? Кой трябва да се подпише на назначението преди 10 години и какъв печат да се сложи?Отговори

 • Здравейте,

  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 23 НОЕМВРИ 1993 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ в § 1 от заключителните разпоредби е указано, че: Новият образец трудова книжка се издава на работници и служители, постъпващи за първи път на работа, както и на работници и служители с изгубена или унищожена трудова книжка.

  А в разяснение на МТСП от 30.09.2009 г са специалистите са дали насоки, че
  Екземплярите от новия образец трудови книжки, които се ползват за продължение, не са издавани от работодателя трудови книжки по смисъла на чл. 1 от Наредбата за трудовите книжки и трудовия стаж, а са продължение на старите трудови книжки. Екземплярите от новия образец трудови книжки, които се ползват за продължение, нможе да се отразяват в друг дневник.
  Нанасяте си началната дата на започване на работа с червено.
  Отдолу пишете, с червен химикал, че поправката е ваша да се счита, че началната дата на започване е ................г. Отдолу подпис и печат на сегашния счетоводител и управител.
  Печатът е актуално действащия към момента.

  Поздрави
  Адриана Ноева


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->