Tania Ivanova Tania Ivanova Потребител

Прекратяване на ДЗЗДПри прекратяване на ДЗЗД-то как да осчетоводя вземанията и да ги отразя в крайния отчет и декларацията по чл. 92 ЗКПО?Отговори

 • Здравейте,

  Вземанията би трябвало вече да са осчетоводени като вземания на дружеството. При неговото прекратяване тези вземания трябва да се прехвърлят към съдружниците, пропорционално на дела, който те имат в дружеството. Крайният Ви баланс трябва да е нулев (да нямате вземания и задължения).

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Как да ги прехвърля тези вземания?-Отписвам ги от дружеството - дан. признат разход , което реализира загуба и толкова. Ако има постъпления , те ще постъпят в съдружниците , ще реализират приходи и ще ги обложат. Така ли?
 • Моля за отговор и на втория ми въпрос!
 • Моля за отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->