Ася Каръкова Ася Каръкова Потребител

Болнични при раждане на дете, обещетение до 410 дни и майчинство за управител на ООДМайката е осигурена на две основания - работа по ДУК в ООД и като самоосигуряваща се в друго ООД. Получава болнични и от двете места, но кой и как ще управлява тези дружества? Какви мерки трябва да предприеме майката, за да не наруши законодателството и да си ползва правата? Трябва ли да спре заявената дейност за самоосигуряване?

Предварително благодаря за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 48а и 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за майчинство (за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете) имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Обезщетението за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст на детето се изплаща за времето на ползване на съответния отпуск.

  Самоосигуряващите се лица имат право на избор дали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, но щом са ви издали болнични и за двете основания на осигуряване, то и двете са със фонд ОЗМ. В този случай не е необходимо да прекратявате нито една от двете дейности, просто ще се възползвате от правото си на обезщетение, за което сте се осигурявали, а именно настъпването на риска временна неработоспособност поради бременност и раждане. Като и за двете основание ще продължите да подавате данни към НАП с Декларация Образец 1, като само в първото ООД (на основание чл.6 ал.10 от КСО) с осигуряване по ДУК ще внасяте здравноосигурителна вноска в размер на 20,16 лв. на месец за целия период на неработоспособността. А дните броят на работните дни за всеки от месеците ще посочете в т.16.2 от Декларацията (до навършването на 1 година на детето) и съответно в т.16.3 от Декларацията (до навършването на 2 годишнината на детето).

  Що се касае до управлението на двете ООД-та, то това е въпрос изцяло в компетенцията на Общото събрание на дружествата. Възможно е за управители да се назначат няколко лица, които могат да упражняват властта си и самостоятелно, а овластяването им ще има действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър.

  Но ако Ви интересува дали има вариант, при който майката да получава едновременно обезщетение от НОИ и същевременно да получава доходи от трудова дейност, които да не прекъснат обезщетението, то това е възможно единствено при получаването на хонорари от извънтрудови правоотношения. Осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор), е регламентирано в чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО. Съгласно посочените разпоредби осигуряването е само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица нямат нито задължение, нито право да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.

  Ако Вие, като осигурено за общо заболяване и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, съответно по чл. 53 от КСО, полагането на труд без трудово правоотношение (граждански договор), не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

  Поздрави,
  Николай Иванов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->