Bistra Boteva Bistra Boteva възпитател

Почивка за храна при непрекъснат трудов процесРаботя като възпитател в Дом за деца с умствена изостаналост. Работния график е организиран при сумирано работно време, като работното време е намалено на 7 ч.

1. Тъй като това е работно място, където се отглеждат деца и трябват непрекъснати грижи, то може ли почивката за храна да се включва в работното време?

2. Как се изчислява нощния труд (колко часа е), при положение, че работната смяна започва в 22.00 ч. и завършва в 7.00 часа?Отговори

  • Здравейте,

    Във вашия случай поради непрекъснатия процес на работа, работодателят осигурява време за хранене през работното ви време. /Чл.151 ал.3 от КТ/
    За нощен труд се счита работата, която се извършва от 22.00 часа до 06.00 часа, тоест в работната ви смяна има 8 часа нощен труд. /чл.140 ал.2 от КТ/. Нощният труд се заплаща допълнително с 0,25 лв. на час.

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->