Виолета Ковачка Виолета Ковачка Оперативен счетоводител

Самоначисляване на ДДС по фактура на туроператорБългарска фирма, притежаваща хотел, използва услугите на туроператор с ДДС регистрация в държава от ЕО. Туроператорът е издал фактура за комисионна. Трябва ли да се състави протокол и да се самоначисли ДДС, и ако да - в кои колони на дневниците трябва да се отрази сумата?Отговори

 • Здравейте.
  Получената от вас фактура за комисионна трябва да бъде осчетоводена, като съставите и протокол по чл.117 от ЗДДС за самоначисляване на ДДС. Това се налага, тъй като получавате услуга от друго данъчно задължено лице от ЕС.
  В дневник Продажби сумите трябва да влязат в колона 14 - данъчната основа, и колона 15 - стойността на ДДС-то.
  В дневник Покупки сумите трябва да влязат в колони 10 - данъчната основа, и колона 11 - стойността на ДДС-то.
  Така отразявате самоначисленото ДДС по тази фактура.
  Ако имате още въпроси, моля свържете се с нас.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->