Петя Петрова Петя Петрова Потребител

Отчитане на гаранционно поддържанеКакви са различията в отчитането между задължението за последващо гаранционно поддържане и услуга под формата на последващо обслужване?Отговори

  • Здравейте,
    Тъй като въпросът е поставен доста общо, изразявам принципна позиция:
    Задължението за последващо гаранционно поддържане е задължение на продавача на стоката, което той поема към клиента. То се изразява в ангажимента на продавача да поеме всички разходи по ремонт на доставената стока в периода на предоставената гаранция. Означава още, че клиентът няма да заплаща допълнително за това.
    Но достъвчикът трябва да заплати услугата на сервизната фирма, която реално ще извърши ремонта. Услуга по последващо гаранционно обслужване е точно услугата, която сервизната фирма извършва към доставчика. Услуга по последващо обслужване (извънгаранционно) би била сервизната услуга след изтичане на гаранционния срок, но в този случай би следвало клиентът да си я заплаща, тъй като ангажиментите на доставчика са само в рамките на гарнционния срок.
    Отчитането при доставчика на ангажимента за гаранционно обслужване става чрез провизиране на определена сума за тази цел в началото на гаранционния период (обикновено % от продажбите). През време на гаранционния период той получава фактури от сервизната фирма за реално извършените услуги по гаранционното обслужване на стоките. Разходите по тези фактури се отписват за сметка на провизията до изчерпването и или до изтичане на гаранционния срок.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->