Станислав Тодоров Станислав Тодоров Управител

Стаж за съставяне на ГФОЗдравейте,

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

а) при магистърска степен - 2 г.;

В момента ще завърша магистратура по счетоводство и контрол. В същото време съм управител на фирма и самоосигуряващо се лице. Как е правилно да постъпя за да натрупам необходимият ми професионален опит. Целта е да натрупам необходимият стаж с минимално плащане на осигурителни вноски и данъци.

1. Да сменя дейността на фирмата: 69 „Юридически и счетоводни дейности”
2. Да се назнача на 4 часа като оперативен счетоводител.

Моля ако имате други идеи да ги кажете.
Благодаря Ви предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Според тълкуванията на НАП в понятието "стаж в областта на счетоводството" се включват извършваните дейности (изпълняваните функции) пряко свързани с организацията, методологията и осъществявана на счетоводството на предприятията. Съответния стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието. Тоест, ако изберете да се осигурявате като управител на дружество с основна дейност „Юридически и счетоводни дейности”, ще е нужно да представите доказателства, че реално сте зает в обработване на счетоводна информация.

  Относно разходите за осигуровки, следва да вземете предвид какъв е минималният осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, за избраната от Вас икономическа дейност на фирмата и за съответната длъжност, на която ще сте зает, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. След като направите сравнение с осигуровките, които ще дължите при осигуряване върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица – 420 лв. – ще имате представа кой вариант е с по-ниски разходи за Вас.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в Разяснение изх. № 96-00-369 от 23.11.2009 г. на НАП относно: изготвяне на годишни финансови отчети, справки-декларации по ЗДДС, годишна данъчна декларация по ЗКПО.

  Поздрави,
  Виктор Баталов • Здравейте отново
  Мисля че не бях достатъчно ясен в обясненията си.
  Както се казва аз съм „човекът фирма”
  Аз съм и собственик, и управител и всичко останало.
  Може ли в такъв случай да не се осигурявам като самоосигуряващо се лице а да започна да се осигурявам като счетоводител. За да не се осигурявам два пъти.
  В такъв случай важи ли вашият отговор.
  Извинявам се за допуснатата неточност в обясненията.
 • Здравейте,

  Доколкото разбирам дружеството Ви е ЕООД. В този случай няма как да избегнете внасянето на вноски като самоосигуряващо се лице, защото няма как да не действате освен като наето лице по трудов договор и като собственик и управител на дружеството. Вариант е да назначите друго лице като управител на дружеството, но в този случай отново ще имате значителни разходи за осигуровки. Единственият вариант да не внасяте вноски и като самоосигуряващо се лице е да сте осигурен на друго или други основания на максималния осигурителен доход – 2 200 лв. на месец. В противен случай вариантът с най-ниски разходи е да заплащате осигуровките си като самоосигуряващо се лице и да упражнявате трудова дейност, като е допустимо тя да бъде и на непълно работно време. Следва да имате предвид, че за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време, тоест в случая 4 часа.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте,

  Аз имам много подобен въпрос. Мога ли да натрупам стаж като оперативен счетоводител в собственото си ЕООД като се самоосигурявам и извършвам счетоводните дейности като личен труд? Имам сертификат за оперативен счетоводител 3-та степен, но основната дейност на фирмата не е счетоводни услуги.
 • Натрупан стаж като данъчен консултант (код по НКДП - 26312007 - икономист данъчно облагане) може ли да се признае за стаж за съставяне на гфо)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->