Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Уведомяване за удължаване на работно време за определен денЗдравейте,

Има ли задължение за работодателя, при вече въведено СИРВ и изготвени графици за работа и почивка, да спазва някакъв законов срок за уведомяване на работниците, когато се налага извънредно удължаване на РВ в определен ден? По какъв начин става уведомяването?Отговори

 • Здравейте,

  При въведено сумирано изчисляване на работното време работодателят няма задължение да уведомява Инспекцията по труда за удължаване на работното време. Нужно е корекциите да бъдат отразени в поименния месечен график за работното време на работниците или служителите. Измененият график трябва да бъде утвърден от работодателя по реда, предвиден в Кодекса на труда и с него да бъдат запознати всички служители. Екземпляр от коригирания график трябва да бъде наличен на всички обекти на фирмата и други места, на които работниците или служителите полагат наемен труд. Графиците трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода, за който се отнасят. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа.

  При промяната на графика следва да се спазват разпоредбите на Кодекса на труда за минималния размер на междудневната и седмичната почивка. Междудневната почивка за всеки работник или служител не може да бъде по-малка от 12 часа. Непрекъснатата седмична почивка при промяна на смените не може да бъде по-малка от 24 часа.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 142, ал. 4, чл. 152, чл. 153 и чл. 403а, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и в Разяснение на Министерството на труда и социалната политика от 17.11.2009 г. във връзка с чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->