Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Отписване на задължения към доставчициС фактура от 05,11,2008г. имам задължение към доставчик в размер на 24 820,00лв
извършено е частично плащане на 15,12,2009г -4 136,67
извършено е частично плащане на 21,12,2012г -14 800,00лв
остават за плащане 5 833,33лв. които няма да се платят.

На 05,11,2013год мога ли счетоводно да отпиша това задължение със статията 401/709 -5833,33лв поради изтичане на пет годишен срок и следва ли с тази сума да увелича още веднъж финансовия резултат?Отговори

  • Здравейте,

    Счетоводната операция, с която отразявате отписването на вземането е коректна. Според разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, в случай че е отчетен приход от отписване на задължение поради изтекъл давностен срок, не се прави корекция на данъчния финансов резултат със сумата на отписаното задължение. С отчитането на прихода Вие вече сте включили това отписано задължение в облагаемия си резултат, а и не сте надвишили максимално регламентирания срок за отписване по давност на задължения, който е 5 години. Поради това няма причина за, данъчни преобразувания свързани с него.

    Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 46, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

    Поздрави,
    Виктор Баталов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->