Крестън БулМар Хасково Крестън БулМар Хасково

Счетоводство на туроператорНаш клиент туроператор извършва еднодневни екскурзии без нощувка в България. Нашият клиент е наел транспорт, за което е получил фактура от българска транспортна фирма с ДДС, клиента ни издава фактура с включен транспорт и ДДС. Редно ли е да се включи фактурата за наетия транспорт в дневника за покупки с пълен данъчен кредит и издадената фактура в дневника за продажби.Отговори

  • Здравейте колеги.
    В ЗДДС и ППЗДДС е указано, че понятието "пътуващо лице" означава всяко лице получател на обща туристическа услуга, която не не придобита с цел последваща препродажба. Когато ТО предоставя от свое име услуги във връзка с пътуването на "пътуващо лице", за осъществяването на които се използват услуги от които пътуващото лице ще се възполва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга (дори пакетът да е формиран от една единствена услуга). За тази услуга е приложим специален ред на облагане на маржа.
    За начисления ДДС върху закупени услуги, предназначени за последващи доставки на ОТУ, ТО не може да упражни право на ДК - чл.141 от ЗДДС.
    Така вие трябва да включите фактурата за покупка н дневника за покупки с нулева ставка на ДДС, а фактурата за продажба в дневника за продажби, но не трябва да попълвате данни в колони от 9 да 25 (трябва да бъде включена с нулеви стойности).
    Виж Указание УК-2/10.07.2012г. на Министъра на Финансите
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->