Светла Пехливанова Светла Пехливанова Потребител

Ликвидационен дял от държава членкаНа българско физическо лице му предстой да получи ликвидационен дял от участието си в Холандско дружество. Съгласно ЗДДФЛ този доход е облагаем по българското законодателство с 5% данък.

Предполагам че преди да изплати дохода, холандското дружество ще удържи данък, както е по нашия ЗКПО. Ако този данък е 5%, с деклариране на дохода и удържания данък в приложение 8 на ГДД по чл.50, задължението на физическото лице приключва ли?

Ако уръжания данък е по-малко от 5% - трябва ли да се доначислява и внася в България разликата?Отговори

 • Здравейте,

  Няма как удържания ви данък да е по-малко от 5%, тъй като данък дивидент и ликвидационен дял в Холандия е 15%. Така, че би следвало платеца на дохода да ви обложи със ставката по местното си законодателство и в този случай вие няма да имате задължението да доначислявате данък. Все пак следва да имате предвид, че в СИДДО между България и Холандия няма детайлна информация за подобен казус и по-добре да се обърнете към териториалната дирекция на НАП за по-изчерпателен отговор.

  По отношение на декларирането на дохода, данъчната декларация за доходи по чл. 38, ал. 5 се подава от лицето, придобило дохода, до края на месеца, следващ месеца на придобиване на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество. Т.е. този ваш ангажимент си стои, като в декларацията следва да се посочват данни за платеца на дохода, независимо от кого е подадена декларацията.


  Справка по текущия казус можете да направите в чл. 10, ал. 2 на СИДДО между Холандия и България.

  Поздрави,
  Жасмин
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->