Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Клетка 71 от СДБихте ли ми казали, кога е неоходимо да се попълва Клетка 71 от СД?Отговори

 • Здравейте,

  Ако въпросът Ви се отнася за месечната справка-декларация по ЗДДС, то в клетка 71 се записва стойността на подлежащия за внасяне ДДС за текущия месец след извършване на всички приспадания. Ако резултатът за месеца е данък за възстановяване или 0 след извършването на приспадане на данъка за възстановяване за предходните 2 месеца, то тази клетка се оставя празна или се записва стойност „0”. Ако резултатът е данък за внасяне, който след приспадане на данъка за възстановяване за предходните 2 месеца (ако има такъв) е положителна величина, то този резултат след приспадането се записва в клетка 71. Това е и сумата, която подлежи на ефективно внасяне по сметка на НАП.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 88 и чл. 92 от Закона за ДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви за изчврпателния отговор, но това означава ли, че ако имаме за даден период данък за внасяне, сумата присъства само в клетка 50, а клетка 71 оставаме празна?
 • Не, крайната сума на данъка за внасяне се записва в клетка 71.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви.Дано съм разбрала правилно, че винаги когато имаме данък за внасяне, независимо дали приспадаме или не данък за възстановяване, клетка 71 трябва да бъде попълнена.
  В конкретния случай сумата в клетка 50 ще бъде равна на сумата в клетка 71.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->