maria vecheva maria vecheva Потребител

Попълване на осигурителен доходСамоосигуряващо се лице се осигурява на 22 лв през 2007 година. През същата година има доходи от трудови взаимоотношения 2 750,88 лв и печалба от ЕТ-то, през което се самоосигурява 1 451,12 лв. Фирмата е започнала да работи от 1.06.2007.

Как би следвало да се попълни осигурителната книжка? В колона 3 "осиг. доход, вкл. сумата по чл.40 от КСО" какво трябва да се пише? В клетка 10 "окончателен размер на осиг. доход" какво трябва да се впише?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на самоосигуряващите се лица се издават осигурителни книжки, които следва да се попълват по следния начин:
  - в колона 3 – избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителни вноски
  - в колона 6 – размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващите се лица – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт;
  - в колона 9 – дата на внасяне на месечните авансови осигурителни вноски;
  - в колона 10 – окончателен размер на осигурителния доход. Вписва се помесечно окончателният размер на осигурителния доход за съответната година. Окончателният размер на осигурителния доход включва дохода, върху който авансово са внасяни осигурителните вноски през годината, и дохода, върху който са довнесени осигурителните вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО – включително дохода, получен за работа без трудово правоотношение извън дейността, за която е регистриран самоосигуряващият се.
  - в колона 11 – внесената окончателна осигурителна вноска в лв., определена в ред 2 под Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и дата на внасяне.

  /за справка:ПИСМО ИЗХ. № 91-01-157 ОТ 12.05.10. НА НОИ ОТНОСНО: ПОПЪЛВАНЕ НА НОВИЯ ОБРАЗЕЦ НА ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА /

  Поздрави!
  Адриана Ноева • Здравейте,

  Съгласно Кодекса за социално осигуряване, самоосигуряващите се лица определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация.
  Тоест в осигурителната книжка ще впишете това, което е вписано в таблицата за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация на лицето за съответната година.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->