Aneliq Ivanova Aneliq Ivanova Потребител

Осчетоводяване на ел. енергияЗдравейте!

Дружество произвежда ел.енергия от възобновяеми източници. За месеца произведената ел. енергия е 65 312 kWh. 60 000 kWh ще бъдат продадени и съответно издадена фактура, а останалите 5 312 са използвани за собствени нужди.

Какви счетоводни операции трябва да се вземат за използваната ел. енергия за собствени нужди и за общо произведената ел.енергия за месеца?Отговори

 • Здравейте,

  Поради факта, че произвежданата електроенергия е предназначена предимно за продажба, удачен вариант е да я заприхождавате като произведена продукция като използвате акумулираните разходи за производството и, за да формирате себестойността и същевременно я отчитате и количествено по kWh. Примерен вариант на такава счетоводна статия е:

  Дт Продукция
  Кт Разходи за основна дейност

  За използваната енергия за собствени нужди е възможно да се съставят следните статии:

  Дт Материали
  Кт Продукция
  - за отразяване на промяната в предназначението на произведената електроенергия.

  Дт Разходи за материали
  Кт Материали

  Важно е да се има предвид, че отписването на себестойността на продукцията, която се използва за собствени нужди, при прехвърлянето към сметка „Материали” не трябва да се отразява в отчета за приходите и разходите/отчета за доходите, за да няма двойно отчитане на разход.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Пропуснах да отбележа,че ел.енергията се продава на преференциална цена,която е една и съща всеки месец.В такъв случай за тази ,която ще е за продажба тряба ли да формирам себестойност? Или само за тази която ще е за собствени нужди?
 • Здравейте,

  Във всички случаи следва да калкулирате себестойността на произведената енергия, независимо от цената, на която тя се продава. Това е необходимо, за да отчетете себестойността на продадената енергия като разход в отчета за приходите и разходите/отчета за доходите и да формирате счетоводния финансов резултат на дружеството.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->