Потребител

Признаване на разходи за командировка в страната и документи за разходитеУважаеми г-жи/г-да,

Лице е командировано за времето от 16 до 18 октомври 2013 г., за маршрута София-Варна и обратно София. След връщането си представя фактури за гориво за дните 16, 19 и 20 октомври 2013 г.

Отчетността как следва да става? Признават ли се представените разходи - пътни за времето от 18 и 19 октомври 2013 г., като се има предвид, че дните 18.10. и 19.10.2013 г. не влизат в заповедта за командировка и лицето не е било командировано за тях?

Документите по отчета за командировката какви трябва да бъдат – фактури или касов бон? Има ли някакво нормативно изискване за това? Например: за разход за гориво /пътни/- задължително фактура ли трябва да се представи от командирования служител или може и касов бон, за да му се признаят? Кои командировъчни разходи - за пътни, дневни, квартирни се признават с фактура и кои с касов бон?

Съответно за цялото количество ли да бъдат само с фактура или само с касов бон и има ли значение това?Отговори

 • Здравейте г-жо Пеловска,
  очевидно, след като лицето е командировано за дните 16-18 октомври 2013г. няма как да признаем за разход, свързан с командировката гориво, заредено след този период.
  При отчитане на разход за гориво, във връзка с командировка, освен датата на първичният счетоводен документ, следва да имате предвид и разстоянието до мястото, където е командировано лицето, както и най-икономичния разход на гориво, предвиден за автомобила, с който е командировано лицето, според неговия производител.
  При командировка, както и при всички останали случаи, за да бъде данъчно признат един разход, той трява да е документално обоснован, а именно да има първичен счетоводен документ, според Закона за счетоводството, а на това изискване отговаря фактурата, а не касов бон.
  За признаването на разход за квартирни пари е необходимо да се представи фактура от хотел или разписка за квартира, а за дневните пари не е необходим разходен документ. Дневните пари са данъчно признати до двойния размер на нормативно определените размери.

  Оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
  • 05 Nov 2013 19:28
  • (Потребител)
  • 0
  Благодаря за изчерпателния отговор!
  • 06 Nov 2013 10:52
  • (Потребител)
  • 0
  Задължено ли е командированото лице да представи финансови документи за цялото количество гориво, необходимо за реализиране на командировката? Срокът за признаване на тези документи преди и след командировка какъв е (ден, два, три...)?
 • Не, не е задължено, оснен ако не иска да поеме пътните разходи на дружеството за своя сметка. Няма срок за признаване на документите, командированото лице в 3 дневен срок трябва да даде отчет за извършената командировка, в което се включва и да предостави всички разходни документи, свързани с нея.

  Д. Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->