Десислава Георгиева Десислава Георгиева Нова звезда счетоводител

Транспорт на стоки от ЕСФирмата е българска и е регистрирана по ЗДДС. Транспортира стоки от ЕС за физически български лица. Начислява ли се ДДС за транспорта? И как се отчита счетоводно прихода /който ще минава през касов апарат без фактури/?Отговори

  • Здравейте.
    ЗДДС предвижда специални разпоредби за услуги, оказани от българско данъчно задължено лице по транспорт на стоки от територия в ЕС до територия на Република България, когато получател е Физическо лице (ДНЗЛ). Предвид това, че транспорта започва в страна от ЕС, тоест извън България, следва да приложите реда на чл.22 от ЗДДС. С него се въвеждат специални правила за облагане и прилагане на нулева ставка на ДДС.
    При получател на услугата данъчно незадължено лице (ФЛ), мястото на изпълнение на услугата е там, където започва транспорта - чл.22 ал.1 от ЗДДС. Не се начислява ДДС във фактурата към Клиента.
    Счетоводно трябва да отчетете полученият приход чрез отчет за продажбите от касовият апарат. Получените суми за транспорт трябва да посочите в колона 22 на Дневник продажби.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->