Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Определяне нормата на разхода на гориво на лек автомобилЗдравейте,

Бихте ли ми казали как да определя нормата на разхода на гориво на лек автомобил Опел Сигнум?Отговори

  • Здравейте.
    Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) не съдържа норми, които да регламентират реда за определяне на разходите за гориво и смазочни материали на МПС. За да бъде даден счетоводен разход признат за данъчни цели по реда на ЗКПО, най-общо същият следва да е документално обоснован и да е свързан с дейността на съответното данъчно задължено лице. Следователно по въпросите, свързани с определяне на разходни норми на МПС трябва да определите каква разходна норма ще приложите за съответния автомобил. Могат да се прилагат нормите, посочени в техническата документация на МПС, издадена от фирмата производител на колесното превозно средство. Нормата, посочена в техническата документация на съответното МПС, може да служи като разходна норма за съответния вид (модел, марка) МПС.
    В интернет пространството свободно се намира информация за техническите характеристики на всеки един автомобил за съответно използването от него гориво. Можете да потърсите и да приложите най-близките стойности до реалните. Желателно е да запазите информацията за бъдеща обосновка пред органите на НАП.
    Предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи експлоатационни фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация за конкретното МПС. Следователно в случаите, когато предприятието е в състояние по безспорен, логичен и недвусмислен начин да обоснове различен реален разход на гориво от посочения в техническия паспорт на автомобила, то считам че няма нормативна пречка същия този разход да бъде признат за данъчни цели. Начинът за установяването на реалната норма на разход при различни експлоатационни условия, не може да бъде регламентиран, тъй като не могат да бъдат обхванати всички възможни хипотези за специфични експлоатационни условия предвид бързо развиващите се техника и технологии, както и поради тяхното многообразие в практиката.
  • Благодаря Ви много.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->