Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева счетоводител

Финансов лизингПреди изтичане на договора за покупка на автомобил чрез финансов лизинг, автомобила се връща. Лизингодателя оценява автомобила и приспада сумата от първоначалната вноска на новия автомобил, който също се закупува с нов договор за финансов лизинг. Какъв е начина на осчетоводяване при лизингополучателя на върнатия автомобил?Отговори

 • Здравейте,
  Предоставената информация във въпроса не е изчерпателна, затова изразявам принципно становище, съобразено с НСС 17 - в случай, че стойността на автомобила не е фактурирана изцяло в началото на договора:
  1. При връщането на автомобила той трябва да се отпише:
  -159/652 - с оставащите лихви по стария лизинг
  -241/205 - с натрупаната амортизация
  -159/205 - с балансовата стойност на автомобила
  В зависимост от това, дали см.159 остава с Дт или Кт салдо, се закрива със см.Други разходи или Други приходи.
  Всички разходи и приходи, отразени във връзка с експлоатацията и отписването на стария автомобил, ще се признаят за данъчни цели като текущи разходи и приходи.
  2. Завеждане на новия авгтомобил - по стандартния начин:
  -205/159 - със стойността на новия автомобил (без да се отчита намалението)
  652/159 - с лихвата по новия договор
  3. Намаляване задължението към лизингодателя срещу отразяване на приход:
  -159/709 - със стойността, за която е оценен стария автомобил
  Искам да обърна внимание, че ако автомобилът е фактуриран в началото на договора, следва Вие също да издадете фактура при връщането.
 • Много Ви, благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->