Galina  Georgieva Galina Georgieva Потребител

Протокол за прихващане в случай на плащане чрез приспадане от кредитно известиеЗдравейте,

Необходимо ли е да се изготви протокол за прихващане, когато към дадена фактура имаме издадено кредитно известие, но вече стойността на фактурата е платена по банков път? Нужно ли е да се описва сумата от кредитното известие коя точно следваща фактура ще покрие или е достатъчно да се разберем с отсрещната страна и да преведем по-малка сума при последващо плащане?Отговори

  • Здравейте.
    При получаване на плащането по фактурата, вие сте закрили разчета с контрагента. При издаване на кредитното известие, вие откривате нов разчет, при който вие трябва да платите на отсрещната страна.
    Ако с отсрещната фирма имате взаимоотношения, които ще протичт и в бъдеще, под формата насделки, респективно фактури, то няма проблем да приспаднете сумата на кредитното известие към издадена фактура и да закриете разчета.
    Можете да се разберете с отсрещната страна и да преведете по-малка сума. Но тези взаимоотношения трябва да бъдат описани с протокол за взаимно прихващане на вземания и задължения. В сайта на Balans.bg има образци на бланки, които биха ви били от полза.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->