Евгения  Илиева Евгения Илиева Потребител

Фактура за нощувка на командирован служителЗдравейте!

Командирован служител представя фактура за нощувка, която е със ставка 9%. Как правилно следва да бъде осчетоводена тази фактура? Може ли цялата сума на фактурата да се отрази по дебита на с/ка 609, без да се ползва данъчен кредит или трябва да бъде отразена в дневник-покупки?Отговори

  • Здравейте.
    Съгласно Наредбата за командировките в страната, вашият служител има право на дневни пари, пътни пари, и пари за нощувки. След завършването на командировката и изготвянето на отчета, вие имате право да осчетоводите направените разходи по съответната заповед за командировка. В ЗДДС е указано, че вие имате право и наданъчен кредит за разходите, свързани с командировки на вашите служители. Тоест ако вашият служител ви представи счетоводен документ за направен разход за нощувка, вие имате право да го осчетоводите и включите в дневник покупки за периода. Статиите биха били Дт609, Дт4531 / Кт401, като трябва да начислите размера на ДДС-то, което е посочено във фактурата, в случая 9%.
    Желателно е, поне според мен, да включвате всички разходни фактури в дневника за покупки за периода.
  • Благодаря Ви!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->