Dilyana Nikolova Dilyana Nikolova Потребител

Разходи за лихвиЗдравейте имам нужда от помощ и ще съм много благодарна, ако получа такава :) Имам следният казус:

Предприятието “Горна Баня”АД сключва договор със строителна фирма “Алфа Строй” ООД за изграждането на производствена сграда за 2 000 000 лв. През 2012 година “ГорнаБаня” АД прави следните плащания във връзка с изграждането на производствената сграда: 01.01.2012 г.01.05.2012 г.01.09.2012 г.31.12.2012 г.Всичко: 300 000 лв. 200000 лв. 250 000 лв. 150 000 лв. 900 000 лв. Данните за ползваните заеми от предприятието “Горна Баня” АД през 2012 година във връзка със строителството на сградата сакакто следва: a) 3-годишен заем в размер на 500 000 лв.,отпуснат към 31.12.2011г. при годишен лихвен процент – 12%; b) 6-годишен заем в размер на 600 000 лв., отпуснат към31.10.2010 г. при годишен лихвен процент – 10%; c) 10-годишен заем в размер на400 000 лв., отпуснат към 30.06.2012 г. при годишен лихвен процент – 6 %.

Иска се: Да се определи сумата накапитализираните разходи за лихви за2012 г. като се приложидопустимия алтернативен подход. Моето решение на казусае следното: Средно претеглена сума на разходите за актива през периода на капитализация ДатаСума на разходи Период на капитализация Средно претегленасума 01. 01. 2012 300000 12/12 300 000 01. 05. 2012 200000 8/12 133 333 01. 09. 2012 250000 4/12 83 333 31. 12. 2012 150000 0 0 Всичко 900 000 516666

Изчисляване на средно претеглен процент налихвите през периода Лихвен процент Главница Лихва 3- годишен заем при лихва 12 % 500 000 60000 6- годишен заем при лихва 10 % 600 000 60000 Всичко 1100 000 120 000 120 000 / 1 100 000 * 100 = 10,9 % е средно претегления процент на лихвите през периода 400 000 * 3 %= 12 000 лв. 516 666 – 400 000 = 116 666 лв. 116 666 * 10,9 % = 12 716,59 лв. 12 716,59+ 12 000 = 24 716,59 лв. е сумата накапитализираните разходи за лихви за 2012 година.

Вярно ли съм изчислила сумата на капитализираните разходи или трябва дапомисля за друго решение?

Благодаря предварително!Отговори

  • Въпросът ви изисква допълнителна консултация. Заповядайте в нашият офис или на наш семинар, където ще може да ви се обърне необходимото внимание и да получите пълна и изчерпателна информация по вашият казус.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->