Живка Йорданова Живка Йорданова Потребител

Отпуски1. Работник е в неплатен отпуск отпуск за 2013 - 6 месеца, но има да ползва 19 дни платен - мога ли да прехвърля платения му отпуск в графика за 2014г.?

2. Работник, който няма право на платен отпуск, поради липса на 8-месеца трудов стаж, си ползва отпуската по чл.169, която като дни съвпадна и отпуската, която му се полага за 2013г. Сега в м.12/2013 вече има необходимия стаж. Kак трябва да постъпя - да го пусна в отпуск, да я прехвърля за 2014, или да считам, че е ползвана?Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на Кодекса на труда работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи, когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Ако има молба на работника за използването на неплатения отпуск и то е разрешено от работодателя, то това е основание ползването на всички полагащи се 19 дни от платения отпуск за текущата година да се отложи за следващата. Давността за използването му ще започне да тече, когато отпадне основанието за отлагането, тоест с края на неплатения отпуск.

  Относно втория Ви въпрос в Кодекса е записано, че отпускът по чл. 169, ал. 1 се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Тоест ползването на този отпуск не погасява правото на ползване на платения годишен отпуск. Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Тоест следва или да предоставите на работника правото да ползва платения си отпуск, или да прехвърлите позволения по закон брой дни за следващата година


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 160, ал. 1, чл. 169, ал. 2 и чл. 176, ал. 2 и ал. 4 от Кодекса на труда, както и в чл. 22, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте,

  1.Ако в текущата година работник има шест месеца неплатен, то няма право на 20 дни платен отпуск, защото само 30 раб. дни ще му се признаят за стаж /стига да не е от предходна година натрупания отпуск./ Както е уредено в чл. 176 от КТ има 4 причини по които може да отложите отпуск за следващата година, а те са:
  (1) Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни.
  (2) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3)В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.
  (4) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.

  2.По втория Ви въпрос:
  Можете да прехвърлите до 10 работни дни в следващата година, а за остатъка който му се полага като отпуск би следвало да си ползва до края на тази година.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->