Живка Йорданова Живка Йорданова Потребител

Балансова стойност на активитеКакво означава балансова стойност на активите - стойността само на ДМА или стойността на целия актив? Имаме спор с одиторката ни и искам да съм наясно.Отговори

  • Здравейте,

    МСС 16 ни казва какво точно е балансова стойност.
    Балансова стойност е сума, с която един актив се признава в баланса, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.

    Поздрави,
    Стоян Величков
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->