РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

ВОППри зареждане на гориво за транспортиране на стока от ЕС до България, фактурата с ДДС или без трябва да бъде? съставя ли се протокол?Отговори

 • Здравейте.

  От въпроса ви не става ясно каква е дейността на фирмата ви. Ако имате товарни автомобили и регулярно извършвате ВОП, имате право на данъчен кредит за всички получени доставки на стоки и услуги, включително и горивото.
  Не става ясно и къде ще бъде заредено горивото. Ако допуснем, че това ще стане в страна от ЕС, то според мен нямате право да го включите в дневниците с данъчна ставка 20%. Ако искате да го възстановите все пак, трябва да се обърнете към посредническа фирма от ЕС, която да ви съдейства. Не трябва да самоначислявате ДДС за полученото гориво.
  Тъй като въпросът ви е твърде общо зададен, а материята има твърде много специфики, може да се обърнете към нас за консултация.

  Поздрави,
  Венцислав Спасов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->