Kalina Ilarionova Kalina Ilarionova счетоводител

Неначисляване ДДСЗдравейте, ще съм Ви много благодарна, ако ми отговорите на въпроса

фирма, занимаваща се с производство, продава отпадъчна хартия отделно от предмета си на дейност. На продажбите на отпадъчна хартия не начисляваме ДДС съгласно чл, 163А, ал, 2 от ЗДДС. Въпросът ми е при условие, че ДДС -то е 0.00, нормално ли е продажбите в брой на касовия апарат да минават през група Б на касовия апарат (които се облагат с данък 20 %). (все пак фирмата-получател начислява ДДС).Отговори

 • Здравейте.

  Според мен не би трябвало да издавате касов бон за продадената отпадъчна хартия от група със ставка 20%.
  "НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА" указва реда за издаването им:
  Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
  1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
  2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
  3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
  4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.
  (2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
  (3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
  1. отнасящи се към данъчна група А;
  2. с фиксирани цени в нормативен акт;
  3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.

  Ако имате още въпроси, свържете се с нас.
 • Много Ви благодаря!
  С пожелания за хубав ден и седмица :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->