Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Попълване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лицеЗдравейте,

за първи път ще пълпълвам такава книжка за изтеклите 2011 и 2012 г. Надявам се това да не е проблем. От НОИ нямат възможност да ми дадат консултация. Имам следните въпроси:

За 2011 г. лицето е започнало дейност от 01.07.2011 г. Осигурявало се е на МОД-420 лв.Внасяни са осигуровки за периода 01.07-31.12.2011 г. по 123, 06 лв. Като за ДОО 68,46 ЛВ или 16:30 % ДЗПО -21 лв или 5%,ЗОВ-33,60лв. или 8%. Тези неща ги попълвам по месеци, като описвам оделните фондове и дата на внасянена осигуровките. Лицето не е излизало в болниченза този период. Но за 2012 година имам проблем.

В месец януари и февруари е било в болничен. В системата на НАП излица осигурителен доход за този период 420 лв, а реално са внесени осигуровки за месец януари върху (420/22*20)=381,82 лв, а за февруари осиг. доход върху които са внесени осигуровките е 360 лв. Т.е. 2 дни в януари и 2 дни във февруари болничен.

В този случай не знам коя сума като осигурителен доход да посоча в книжката. Същевременно и лицето е внесло много странни суми за февруари за осигуровки-26р24 лв-ЗОВ, 14 лв-ДЗПО, 45,64 лв ДОО. Тогава то само си е правило изчисление и не се е консултирало с никой.

Моля Ви Помогнете ми.!!!!!!!!!!Отговори

 • Здравейте,
  Осигурителните книжки се заверяват от ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице.

  За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката - лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината/в колона 2/, за които са внесени осигурителни вноски. Вписва се избраният месечен осигурителен доход/420,00- в колона 3/, върху който авансово през годината са внесени осигурителните вноски, както и размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващия се – за фонд “Пенсии” или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”/във вашия случай 16,3%/в колона 6/, в колона 9 - дата на внасяне на месечните авансови осигурителни вноски, в колона 10 - окончателен размер на осигурителния доход. Вписва се помесечно окончателният размер на осигурителния доход за съответната година. Окончателният размер на осигурителния доход включва дохода, върху който авансово са внасяни осигурителните вноски през годината, и дохода, върху който са довнесени осигурителните вноски по реда на чл. 6, ал. 8 КСО, в колона 11 - внесената окончателна осигурителна вноска в лв., определена в ред 2 под Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и дата на внасяне.
  За дните в болничен за януари и февруари отпред на 1 ви и 2-ри лист се попълва работните дни в осигуряване за които са платени осигурителни вноски, а отзад се попълва в колона 2 периода на болничния лист, в колона колона брой работни дни с право на парично обезщетение за болничния.

  Поздрави !
  Адриана Ноева
 • Много Ви благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->