aaaaaaaaaaa bbbbbbbbb aaaaaaaaaaa bbbbbbbbb Потребител

Издаване на УП2 и УП3При прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя по чл. 119 служителя има ли право на образец УП2 и УП3 за пенсиониранеОтговори

 • Здравейте,

  По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

  При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

  Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход УП-2 и УП-3:
  1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения-в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;
  2. по искане на осигуряваното лице или негов представител-в 14-дневен срок от искането.

  УП-3 се издава, когато сте работили на непълно работно време или по -втори трудов договор.

  Нормативни актове за справка чл.128а ал.1и ал.3 от Кодекса на труда и чл.5 ал.7 т.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->