Потребител

Неизползван годишен отпускЗдравейте,

Мой близък човек работи в една голяма чуждестранна фирма в България от 7 години. През годините е натрупал 18 дни платен годишен отпуск от минали години, не е ясно точно за кои години става въпрос т.е. не му е предоставена такава разбивка по години. От тази година са му останали 3 дни. Нямат установен график, по който да се ползват отпуските, поне на него не му е известно. В началото на годината им е казано от шефовете, че всеки неизползван ден, без значение от текуща или минали години "ще изгори" ако не се ползва до края на тази година. Това отговаря ли на истината? Всеки път когато е заявил желание да ползва платен отпуск или му е отказвано или му е предоставен "почасов отпуск"("иди и си свърши работата и се върни"), който се осчетоводява след като се запълнят 8 часа не зависимо, че може би в деня в който са го пуснали в т. нар. 1 ден отпуск той е бил на работа. И така е изразходвал 17 дни от полагаемия му годишен отпуск за 2013г. или най- много да е ползвал 1 пълен ден отпуск, но без правото да напусне територията на града, в който работи. Това практикували се у нас и законно ли е? Следващото нещо, което искам да попитам е: какво ще се случи с тези общо 21 дни платен годишен отпуск - ще се прехвърлят, ще изтекът по давност или какво друго може да се случи? Няма вариант да се ползват до края на годината, ясно му е подчертано, че "доста е почивал" тази година поне на документи.

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  По отношение на платеният годишен отпуск има точно определени в Кодекса на труда правила за ползването и прехвърлянето на отпуска за следващата година.
  Неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г. /3е от Преходните разпоредби от КТ/.

  След 30.07.2010 г само ако неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г./3ж от Преходните разпоредби на КТ/.
  Правото на отлагане става по чл. 176 от КТ в следните случаи:
  (1) Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни.
  (2) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.
  (4) (Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Като правото на ползване на платения годишен отпуск, отложен по реда на чл. 176, ал. 4 КТ поради ползването на друг законоустановен отпуск, се погасява с изтичането на 2 години от края на календарната година, в която работникът или служителят се е завърнал на работа.
  Важно е в подобен случай е да се знае от кой период са натрупани отпуските.
  Още нещо важно за правото на ползване по чл. 173 ал.8 и 9 от КТ:
  Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 1, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176.
  Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

  Поздрави !
  Адриана Ноева

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->