Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Плащане на заплати и осигуровки за м.декемвриГрешно ли би било заплатите по трудов договор и осигуровките по трудов и граждански договор за м. декември да се платят през м.декември - например на 27.12.2013г, а не през януари както би следвало?Отговори

 • Здравейте,

  Право на изплащане на заплатите е както е заложено във Вътрешните правила за работна заплата и според уговореното в трудовите договори.
  Изплащането на заплатите по-рано не следва да е проблем, щом и осигуровките бъдат изплатени в съответния срок на изплащането на заплатите.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Здравейте,
  Да не отварям нова тема по въпросът по горе. Д1 и Д6 също следва да се подадат в същият срок т.е деня на изплащане на заплатите и дължимите осигуровки и ДОД?
 • Здравейте,
  Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП:
  1- 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
  2- 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

  от 01.01.2014 влиза в сила следното:
  Всяко от декларираните месечни задължения трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд от подадените декларация/и образец № 1.

  Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
  1. (*) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - едновременно с подаване на декларация образец № 1.

  Срока за подаване на 1 и 6 към НАП ви е до 25.01.2014- вече с условието да има равенство между 2-те декларации и да се подават заедно.
  Датата в декл.6 ще ви е датата на изплащане на възнагражденията./примерно 27.12.2013г/

  Нормативна уредба за справка чл.3 ал.1 т.1 а и б,чл.2 ал.4, чл.3 ал.3 т.1 от НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, /НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ/.

  Поздрави!
  Адриана Ноева


 • Благодаря Ви.
 • Възнаграждение на управител по ДУК с вид осигурен 10, който е осигурен на максималния праг в друга фирма - изплатено възнаграждение за месец 12.2013 на дата 20.12.2013 - кога се подават декларации 1 и 6;
  възнаграждението е изплатено на 30.12.2013 - кога се подават декларации 1 и 6?
 • Благодаря Ви за отговора, но пак нещо не разбирам относно Д1 и Д6 в сила от 2014 г.
  Примерно: Д1 - са начислени осигуровки и ДОД . Заплатите са начислени но осигуровките и ДОД не внесени до 25 число на следващ месец.
  Това означава ли , независимо че не еа платени и данък и осигуровки в Д6 се посочват и осигуровки и ДОД и тогава ще има равенство?

  За 2013 г. подавах при начислени но невенсени осигуровки -Д6 само с дължимите осигурителни вноски , и след внасяне на ДОД нова декларация попълнена със същата дата само, че в частта за ДОД.
  Моля да ме извините.Може би въпросът ми е елементарен.
 • Ако спазите срока за подаване на данни с Д1 и Д6, а не сте превели пари по сметката на НАП ще Ви се трупат лихви. Ако обаче на подадете декларациите в срок НАП ще ви съставят акт (от НАП ми казаха, че от 2013 г. вече съставят актове)
  Относно изменението в сила от 01.01.2014 г. данните, който подавате с Д1 трябва да съответстват на данните от Д6? Т.е задълженията ви по Д6 няма да са само това което сте изплатили, а всичко което сте начислили в Д1. По този начин декларирате това което дължите общо, а не това което реално сте изплатили и удържали. А дали ще преведете това което декларирате Вие решавате.
  Дано не Ви оплетох :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->