Лора Петрова Лора Петрова Потребител

Рекламни материали и тестериФирмата се занимава с продажба на козметика, без да има наличност при нея. За целта прави рекламни демонстрации на козметиката и закупува козметични продукти, които могат да се тестват на демонстрациите.

1.При получаване на фактурата, за закупената козметика, с която ще се правят демонстрациите заприходих като налични нещата. Мисля след всяка демоснстрация да изписвам това, което е свършило с протокол, подписан от управителя на фирмата.

2.Има и малки опаковки тип тестери, тях ще ги отразявам като разходи за реклама, но мисля също да ги следя и да ги изписвам като разход едва след като са раздадени при някоя демострация.

За всяка демоснтрация изисквам фактура за наем на помещение, протокол на присъстващите. За първата демонстрация имаме видео запис, за следващите бих искала да имаме снимки, защото видео записа би бил твърде скъп.

Приходи за сега нямаме от дейността, те ще са под формата на комисионна от продажбите, които ще реализира фирмата производител от хората, които да присъствали на демонстрациите. Така за нас е по-лесно тъй като няма да поддържаме склад, но малко ме притесняват тези "тестери". Слагам го в кавички, тъй като те са реални продукти, не са малки опаковки тип тестер (това са продуктите по точка 1). Дали няма в един момент данъчните да решат, че ги продаваме ???

Ако видите някъде проблем в организацията ми, моля да ме коригирате.Отговори


 • Здравейте.

  Мисля, че тук е дадена ясна дефиниция на третирането на мострите откъм данъчна гледна точка.

  Начисляване на данък за доставки на стоки и услуги с рекламна цел
  чл. 55. (1) Регистрираното лице начислява данък при безвъзмездно предоставяне на стоки и безвъзмездно извършване на услуги с рекламна цел.
  (2) Алинея 1 не се прилага и данък не се начислява в случаите на безвъзмездно предоставяне на стоки или безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност, с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето, когато не е налице доставка съгласно чл. 6, ал. 4, т. 2 или чл. 9, ал. 4, т. 4 от закона.


  с § 1, т. 9 от ДР на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятията „стоки с незначителна стойност” и „услуги с незначителна стойност”. За такива се приемат стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->