Lora Konstantinova Lora Konstantinova Потребител

Договор с Бюрото по трудаЗдравейте,

при сключен договор с Бюрото по труда сме назначили работник с условието, че ще работи за нас не по-малко от 1 година, а от Бюрото по труда ще ни изплащат част от осигуровките за този служител в продължение на половин година.

Как би следвало да отразя плащането на осигуровки от Бюрото по труда (те постъпват по нашата банкова сметка след като сме си платили цялата сума на осигуровките) - като приход или чрез разчет?Отговори

  • Ако при начисляване на осигуровките за този работник сте ги осчетоводили като разход за осигуровки, то при получаването на парите от Бюрото по труда, които постъпват по вашата банкова сметка, трябва ги осчетоводите като приход от финансиране.

    Ако при начисляване на осигуровките за този работник сте ги осчетоводили като разчет, то при получаването на парите от Бюрото по труда, които постъпват по вашата банкова сметка, трябва ги осчетоводите също като разчет.

    Моето становище е, че правилния начин на осчетоводяване е първия.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->