ANTON VASILEV ANTON VASILEV Потребител

Налагане на график за ползване на отпускиДопустимо ли е работодателя сам да ми определя графика за платения годишен отпуск? Какво ще стане ако не го подпиша? Към кого да се обърна за помощ?Отговори

 • Здравейте,

  До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. (чл. 173 от КТ)
  Работодателят не е задължен да утвърди желаните от вас работни дни за платен годишен отпуск. Вие може да се обърнете към вашите представители, за да получите най-подходящите за вас дни за платена отпуска при преговорите с работодателят. Предполагам, че може да се направят компромиси и от двете страни.
  Работодателят е задължен да осигури правото на работника да използва цялата си платена годишна отпуска през календарната година за която се отнася отпуската. (чл. 172 от КТ)

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->