Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Как да да се ползва платения отпуск за 2013Здравейте!

Имаме работник, който придобива 8 месеца трудов стаж на 26.12.2013 г. За 2013 г му се полагат 13 работни дни платен отпуск, които очевидно няма как да ползва през 2013 г. Работника губи ли право на платения отпуск за 2013 г., или може да бъде отложен до 10 дни, които да се ползват през 2014 г., или може да се ползва в целия размер през 2014 г ?Отговори

  • Съгласно чл.155, ал.2 от КТ при постъпване на работа за първи път работникът може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Това означава, че работникът ефективно не можете да ползва платен отпуск докато не навърши 8 месеца трудов стаж, но за това време той има право на платен отпуск пропорционално на времето, което му се зачита за трудов стаж. В случая за 8 месеца трудов стаж той има право на 13 работни дни платен отпуск. Работникът придобива 8 месеца трудов стаж на 26.12.2013 год. и естествено няма кога до края на 2013 година да ползва полагащите му се дни платен отпуск, но няма и да ги изгуби. Полагащите му се дни за 2013 години в пълен размер /13 работни дни/ ще има право да ги използва през 2014 година, заедно с полагащите се дни за 2014 година в размер на 20 работни дни, ако работникът е на работа във вашата фирма през цялата 2014 година.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->