Даниела Иванова Даниела Иванова Потребител

При предизвестие 1 час по раноСъкратена съм по чл.331 с предизвестие за 3 месеца. Полага ми се по КТ 1 час по-рано да излизам от работа, но ме интересувава дали се заплаща този час или не.

Благодаря!Отговори

  • Здравейте.

    Съгласно Чл.157 ал.1 т.6 от КТ, а именно "когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове" вие имате право да ползвате този вид отпуск. Той ви се полага ако нормалната продължителност на работното ви време е над 7 часа дневно. Този един час ви се включва в брутното възнаграждение за месеца и се заплаща от работодателя.

    Справка за нормативната уредба можете на направите в Кодекса на труда, Глава Осма, Отпуски.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->