Бинка Иванова Бинка Иванова Потребител

Преизчисляване на пенсияКолко години допълнителен осигурителен стаж след пенсиониране ще важи за преизчисляване на пенсията?Отговори

 • Здравейте,

  Възможностите за преизчисляване и увеличаване размера на пенсията, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), са следните:

  когато лицето подаде заявление за допълнителен осигурителен стаж, придобит след пенсионирането (чл. 21, ал. 1 НПОС);
  при представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 21, ал. 2 НПОС);
  когато лицето поиска изчисляване на пенсията си за осигурителен стаж и възраст от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1.01.1997 г., ако това е по-благоприятно за него, независимо кога е отпусната пенсията - преди или след 1.01.2000 г. и дали вече е упражнило това си право (чл. 21, ал. 3 НПОС).

  При преизчисляване на пенсията по ал. 1 и 2 се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото отпускане на пенсията.
  Казано на кратко всяка година може да подадете заявление за преизчисление на пенсията, ако работите и се осигурявате.

  Поздрави!
  Адриана ноева

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->